Ledenvergadering 28 oktober 2017

geplaatst in: Agenda | 0

Eindelijk is het zover, wij vergaderen op 28/10/2017 in het lokaal van de “Minor Rupel Vaartland” Schoolstraat 24 te Klein Willebroek
Om 14 u.

Programma

1 Beurs vanaf 13u30
2 Verwelkoming
3 Terugblik op vorige vergadering
4 Kasverslag
5 Kweekresultaten
6 IRG congres in Nederland
7 Interessante data
8 Vertalingen
9 Website IRG België
10 Lidgelden 2018 IRG en BBAT
11 Rondvraag
12 Pauze
Na de pauze volgt een voordracht, onder voorbehoud: Wim Heemskerk met een reisverhaal over Australië
Indien Wim belet geeft (is mogelijk) geeft Gilbert een voordracht “ Onder de Regenbogen “.

Na de voordracht is er KAAS en WIJN voor € 10 per persoon.
Hiervoor inschrijven voor 20/10 bij Gilbert.

Allen op post!