Verslag: Ledenvergadering 18 oktober 2015

geplaatst in: Verslagen | 0

Diane heeft voor ons weer een prachtig, volledig verslag genoteerd tijdens de vergadering. Voor zij die er niet bij waren, dit hebben jullie gemist:

Nadat heel wat visjes van eigenaar wisselden op de visbeurs ging de vergadering van start om 14 u met 31 aanwezigen wat een mooie opkomst is. Waren verontschuldigd W. Vander Jeught, Peters, Marcel Dielen die nog altijd gezondheidsproblemen heeft, Fr. Haerens, Rita Houtman. Wie nog interesse had voor vissen of materiaal kon nog bij Benny De Mey terecht, Benny had namelijk een opkoop gedaan van allerlei spullen die dienstig kunnen zijn voor het aquarium. Voorlezen van het verslag van vorige bijeenkomst met opmerkingen en antwoorden op gestelde vragen. Genoteerd werd dat in de toekomst het tijdschrift van Angfa digitaal zal uitgegeven worden.Kas verslag: de kas heeft een batig saldo. Tijdens de pauze kan de jaarlijkse bijdrage betaald worden, Gilbert doet dan de overschrijving naar de kassier in Duitsland. Leden kunnen natuurlijk ook individueel overschrijven.

Kweekresultaten: er zijn terug veel visjes gekweekt door liefhebbers, de resultaten komen op de site van IRG-België zodat elk lid de lijst kan raadplegen.

Interessante data:

zondag 11 oktober: ruilbeurs bij de Brugse Aquariumvrienden
8 november: Dag van de Kweekcentrale in Leuven
29 november : Reptielen en Amfibieënbeurs in Lebbeke
14 november: congresdag bij de Waalse aquarianen
21 en 22 november: Vivarium in Niewegein Nederland
23 oktober: Aquavaria in Viane Nederland
Verdere informatie op de site of in Aquariumwereld.

Evaluatie voorbije algemene bijeenkomst in Bad Honnef Duitsland:

Sommige leden vonden de ontvangst niet zo goed maar dat was te wijten aan het feit de de leden van inrichtende vereniging nog volop bezig waren met de opstelling van de aquariums die tentoongesteld werden evenals met de ontvangst of het afhalen van de genodigde voordrachtgevers. Verder was iedereen heel tevreden over de locatie en het geheel, interessante voordrachten enz. Spijtig dat we zo veel tijd verloren hadden de vrijdag op de uitstap, maar ja files zijn er ook bij ons en daar kunnen we weinig tegen doen. En om te voet te gaan leek het mij toch een beetje te ver! In de namiddag werden we bij het bezoek aan Linz dan nog getrakteerd op een kanjer van een onweer zodat een deel van de leden te laat kwamen voor de bus die ondertussen verdwenen was. We zijn dan maar met de taxi teruggekeerd maar we zijn er wel voor vergoed door de kassier, waarvoor dank.
De fotowedstrijd die al enkele jaren gehouden wordt zal helaas afgeschaft worden.Volgende jaarlijkse algemene vergadering gaat door in Beieren.

De regenboogvis:

Mooi blad en mooie foto’s. Spijtig dat er weinig of geen kweekresultaten meer in het boekje staan, maar natuurlijk moeten ze ook eerst aan de redactie doorgegeven worden.
Vertalingen lopen goed, bij de Nederlanders die vertalen is er een wissel, iemand valt af maar wordt prompt vervangen door een andere medewerker zodat alles vlotjes kan verdergaan.
Wat de Engelse versie betreft is er nog geen nieuws, tenslotte moeten er meerdere vertalers zijn zodat het geen onoverzichtelijke karwei wordt, het is en blijft tenslotte een hobby die in de vrije tijd dient gedaan te worden en geloof mij het is een hele opdracht om het goed te doen binnen een zekere tijdslimiet.

B.B.A.T.-congresdag:

Er was slechts 1 lezing over levendbarende vissen uit Mexico, de voordrachtgever had maar weinig foto’s van eigen hand wat wel jammer is. Als alternatief was er een stadswandeling die goed in de smaak viel letterlijk dan want er was vooral veel te proeven. De bijbehorende nationale tentoonstelling was zo’n evenement onwaardig, de locatie was slecht gekozen in een orangerie, de bakken hadden veel algen.

Andere punten:
Bestelde IRG-kalenders en polo’s konden tijdens de pauze afgehaald worden bij Gilbert;
Papuareis door Gilbert Maebe werd helaas afgeblazen om gezondheidsredenen, het was vooral voor Marc Houtman en F.P. Müllenholz een afknapper, maar de risico’s waren te groot voor Gilbert en die heeft ondertussen ook ervaringen met de schitterende !! ziekenhuizen in die streek.
Nieuw beschreven vissen kunnen nog via Johannes Graf naar hier geraken want die heeft goede contacten met een exporteur.
Na de PAUZE konden we genieten van een prachtige power presentatie over “Blauwoogjes”.

Daarna mochten we smullen van varkensribbetjes met krielaardappeltjes,sla, appelmoes en fijne sausjes, gevolgd door heerlijke desserten ons aangeboden door de keukenprinses van de Minor-club.

Volgende bijeenkomst in Willebroek 26 maart 2016.