Verslag ledenvergadering 24/09/2016

geplaatst in: Verslagen | 0

De visbeurs ging rond 13u van start, er werden heel wat visjes aangeboden.
Verwelkoming door de voorzitter Gilbert Maebe om 14 u. Er waren 35 leden aanwezig.

Verontschuldigd: Gunther Koolen, Walter Van der Jeught, Freddy Haerens, Chris Verachtert en Marcel Dielen, laatste omdat zijn echtgenote gezondheidsproblemen heeft. Wij wensen haar van hier beterschap.

Voorlezen van verslag vorige vergadering en opmerkingen evenals van de workshop over aquariumfotografie.

Kasverslag: er is een batig saldo. Tijdens de pauze kan het lidgeld voor 2017 betaald worden.

Kweek: Gilbert, Glenn en P. Ruben hadden een lijstje mee van hun kweekresultaten, anderen gaven mondeling verslag. Glenn Coulembier gaat het peterschap van Chlamydogobius ranunculus op zich nemen.

IRG-congres 2016: het was een goed congres spijtig van al die heisa rond de visbeurs waardoor er leden niet meer wilden meedoen. Tenslotte is er helemaal geen controle geweest. Er staan mooie verslagen van de jaarlijkse bijeenkomst in “De regenboogvis”. Er was een mooi groot aanbod van verschillende vissen zowel oudere soorten als nieuwe een echte internationale beurs waardig. De zaal voor ontspanning was eigenlijk te klein voor zo’n groot aantal leden. Maar daar kunnen de organisatoren ook niet aan verhelpen. Volgend congres gaat door in Nederland in Asperen in de omgeving van Leerdam. Als gastspreker zal o.a. Martin Solossa op het programma staan.

Boekje “De regenboogvis” bevat steeds interessante artikels.

* Gilbert Maebe schreef een stukje over zijn huisaquarium. Wie volgt zijn voorbeeld?
* Artikel over Pseudomugil furcatus: enkel als je eieren uitzoekt uit de aflegmop krijg je een mooi kweekresultaat.
* Artikel over Chilaterina sentaniensis herontdekt?: deze vis had wel een hoge rug toen Gilbert hem gevangen had in de carwash-creek die uitmondt in het Sentanimeer. Welke is de echte vragen we ons af.

Vertalingen: de eerste artikels voor het volgend blad zijn al binnen, de vertalers kunnen beginnen.

Nevenactiviteiten: Planckendael, de Zoo van Antwerpen achter de schermen of Het Aquarium in Luik, het wordt in de lente allicht een clubuitstap.

Aquariumfotografie: de workshop ons gebracht door Frans Peter Müllenholz was zeer interessant.

Website: Eric wordt medebeheerder en zal zorgen dat de site voor wat betreft data opgevolgd wordt in de toekomst.

Allerlei: Glenn had graag eens een lezing over de biotopen van de regenboogvissen;

Pauze

Voordracht van Gilbert Maebe over West Australië. In één woord geweldig!!

Volgende bijeenkomst 25 maart 2017 same time, same place.

De namiddag werd besloten met een heerlijke kaasschotel vergezeld van een lekker glaasje wijn, een pint bier of frisdrank en natuurlijk de heerlijke desserten van “De Minor” keukenprinses waarvoor dank.