Deze vis wordt gehouden door onderstaande leden. Indien er nakweek voorhanden is, staat dit zo aangeduid.

Lid Nakweek? Extra info?
Marc Houtman (129) neen
Redgy Van Sante (480) neen
Benny De Mey (545) neen Niet te koop
Filip Braeckevelt (063) neen
Jorg Buys (551) neen