Deze vis wordt gehouden door onderstaande leden. Indien er nakweek voorhanden is, staat dit zo aangeduid.

Lid Nakweek? Extra info?
Sylvain Holemans (077) neen
Glenn Coulembier (227) ja Niet te koop
Dirk Van Den Haute (479) ja Niet te koop