Deze vis wordt gehouden door onderstaande leden. Indien er nakweek voorhanden is, staat dit zo aangeduid.

Lid Nakweek? Extra info?
Redgy Van Sante (480) neen
Benny De Mey (545) ja Niet te koop
Jorg Buys (551) neen