Deze vis wordt gehouden door onderstaande leden. Indien er nakweek voorhanden is, staat dit zo aangeduid.

Lid Nakweek? Extra info?
Jorg Buys (551) neen