Melanotaenia_synergos_1


Deze vis wordt gehouden door onderstaande leden. Indien er nakweek voorhanden is, staat dit zo aangeduid.

Lid Nakweek? Extra info?
Mario Van Bogaert (427) neen