Deze vis wordt gehouden door onderstaande leden. Indien er nakweek voorhanden is, staat dit zo aangeduid.

Lid Nakweek? Extra info?
Glenn Coulembier (227) neen
Jorg Buys (551) ja
Jacques Ooms (544) neen