Tateurndina_ocellicauda_1


Deze vis wordt gehouden door onderstaande leden. Indien er nakweek voorhanden is, staat dit zo aangeduid.

Lid Nakweek? Extra info?
Jacky Baselet (214) neen
Redgy Van Sante (480) neen
Dirk Van Den Haute (479) ja Niet te koop
Jorg Buys (551) neen
Ronald Verschuren (473) neen