Wanneer:
Zaterdag 28 oktober 2017

Locatie:
Het lokaal van de “Minor Rupel Vaartland”, Schoolstraat 24, te Klein-Willebroek (Antwerpen).

Aanvang:
Begin van de visbeurs ca. 13u30, waarna de vergadering zal starten rond 14u.

Einde:
Einde vergadering voorzien rond 17u.

Programma:
1 Beurs vanaf 13u30
2 Verwelkoming
3 Terugblik op vorige vergadering
4 Kasverslag
5 Kweekresultaten
6 IRG congres in Nederland
7 Interessante data
8 Vertalingen
9 Website IRG België
10 Lidgelden 2018 IRG en BBAT
11 Rondvraag
12 Pauze
Na de pauze volgt een voordracht, onder voorbehoud: Wim Heemskerk met een reisverhaal over Australië
Indien Wim belet geeft (is mogelijk) geeft Gilbert een voordracht “ Onder de Regenbogen “.

Na de voordracht is er KAAS en WIJN voor € 10 per persoon.
Hiervoor inschrijven voor 20/10 via Gilbert Maebe.

Allen op post!

Geïnteresseerden (dus niet-leden), zijn ook altijd welkom om eens een vergadering bij te wonen en informatie te vragen m.b.t. lidmaatschap.